Skönhetens väg – ledarskap för en ny tid

SKÖNHETENS VÄG – ATT LEDA MED MEDVETENHET

Skönhetens väg för ledare är en holistisk ledarskapsutbildning för dig som medvetet vill förändra världen.

Vår värld är i ett desperat behov av ett nytt ledarskap och av ledare som vill bana väg för en ny tid. En högre medvetenhet behövs på arbetsplatser, i politiken, i organisationer och i små och stora företag. Den behövs hos föräldrar och vuxna bland barn som växer upp. En högre medvetenhet behövs i alla våra nära relationer inklusive relationen till oss själva. Vår värld behöver dig som drivs av att skapa ett medvetet och hållbart liv för dig själv och för våra barn i sju generationer framåt. Det är det perspektivet vi behöver ha, och det är det jag vet att du längtar efter.

Jag heter Anna Larsson och jag har skapat denna unika ledarskapsutbildning för kvinnor som vill ta täten.

Utbildningen pågår under tretton månader och har inspirerats av mina erfarenheter med ursprungsbefolkningarna i Peru där månen och jorden representerar den feminina kraften som där är lika självklar som solen och den maskulina kraften. Världens ursprungsbefolkningar lever i direkt relation och harmoni med naturkrafterna. Jag lärde mig att göra detsamma, och den balansen hjälpte mig hitta tillbaka till mig själv och gav mig kraft att skapa det liv jag själv ville leva, och bygga ett företag på en hållbar grund med en vision av högre medvetenhet.

Den grundläggande visdomen från ursprungsbefolkningarna, där vi alla är barn av Moder Jord och allt levande delar samma livskraft är grunden för det holistiska synsätt som jag praktiserat och utbildat andra i under de senaste åren. Detta sammanvävs med aktuell forskning från västerländsk psykologi och beteendevetenskap, egna erfarenheter från åren som socialarbetare i offentlig sektor och utvecklare av mjukvara inom IT i privata sektorn. Allt för att skapa en utbildning med bred kunskap och djup visdom som kommer att hjälpa dig kliva in i ditt personliga ledarskap, inspirera och leda andra till ett hållbart liv på de arenor som du verkar.

Ledarskap handlar inte om att leda personalgrupper. Du leder som lärare, tränare, förälder, du leder kunder och arbetskamrater i din profession. Du är ledare oavsett yrkesroll när du står i din sanning och är en förebild för andra i mötet mellan människor.

Utbildningen blir en plattform och jordmån för dig att växa inifrån och ut. Du får kunskap och trygghet som väcker din tillit och ditt mod att leda förändring till ett hållbart och medvetet liv på alla plan: fysiskt – mentalt – i relationer – professionellt – själsligt – andligt – globalt och du kommer att inspirera andra att göra detsamma!

 

UTBILDNINGEN ÄR FÖR DIG SOM

 

  • Vill utveckla din förmåga att höra och lita på din inre vägledning

 

  • Vet att Du är en vägvisare för andra och är redo att kliva fram och hålla flaggan ännu högre – att nå ut till fler och påverka mer när du leder genom att föregå med exempel

 

  • Vill förändra synen på framgång från personlig vinning till ett synsätt där framgång är hur vi bäst tjänar andra och tjänar planeten genom hållbarhet, generositet och medkänsla!

 

  • Vill vara del av en stödjande och inspirerande gemenskap tillsammans med andra kvinnor med stark drivkraft

 

  • Har en yrkesroll där du visar vägen för andra genom ditt sätt att vara och vet att vägen till företagets utveckling, ett tydligare ledarskap och professionalitet går genom din egen personliga utveckling! 

 

VAD DU FÅR

 

Utbildningen ger dig konkreta verktyg att leda dig själv och andra inom företag och organisationer. Förutom din egen resa under året tillsammans får du metoder och arbetsmaterial att använda själv och dela vidare i grupper du själv leder!

Du får kunskap om dig själv och står därmed tryggare att kliva fram och leda dig själv liksom att möta och leda andra

Du får lära dig metoder att kommunicera tydligt och respektfullt utifrån ett ”jag-perspektiv”, vilket minskar risk för missförstånd och konflikter

Du lär dig grundläggande psykologi och beteendevetenskap som är användbar i alla branscher eftersom livet såväl som arbetslivet handlar om mellanmänskliga möten

Du får lära dig tankar om ömsesidighet, generositet, hållbarhet och medvetenhet som är nya för oss i västvärlden men som praktiserat i tusentals år av världens ursprungsbefolkningar

Du får genom vägledning och gruppens gemenskap ett forum tillsammans med andra drivna ledare som förstår vad du går igenom och kan stötta och peppa! Det ger stöd på en nivå som vi inte kan uppnå på egen hand.

Du får lära dig leda dig själv på livets alla plan, inte bara fysiskt, tanke-och känslomässigt utan även på själens nivå eftersom du får förståelse hur livsenergi och vår energikropp fungerar.

Du får motiverande övningar för att börja reflektera mer medvetet över dina egna upplevelser i stället för att söka svaren utanför dig själv. Du kommer därmed naturligt att göra detsamma i ditt ledarskap och i ditt företag.

Du får större möjligheter att genomföra det du verkligen vill! När vi har en coach och en grupp som stöttar oss är det mycket mer troligt att vi faktiskt genomför det vi säger att vill och det vi verkligen drömmer om att göra!

 

Varmt och hjärtligt välkommen till en unik utbildning med såväl bredd och djup!

 

Välkommen till en cirkel för oss som vill förändra världen genom att börja med oss själva!

 

TRETTON MÅNADERS UTBILDNING 

 

Månad 1. Att vandra i skönhet – vägen till ett medvetet liv

Att lära sig stilla sinnet och lyssna inåt. Att bli medveten om och komma i kontakt de fyra nivåerna av medvetande  Body – Mind – Soul – Spirit så som de beskrivs av världens ursprungsbefolkningar. Du får lära dig enkla tekniker för avslappning för att tysta ”the monkey mind” så vi kan höra vår inre röst – komma i kontakt med vår själ, vår livskraft och höja vår energi!

Månad 2. Strong back,  Soft front, Wild heart – att gå från rädsla till tillit

Vad är tillit och vad säger forskningen? Hur hittar vi modet inom oss och hur kan vi agera med mod och integritet?

Månad 3. Att svara på kallelsen

Vad är mitt uppdrag och syfte på jobbet och på jorden? Vilka är mina största gåvor, talanger? Hur kan jag se, erkänna och omfamna dem i mig själv och hur kan jag dela dem med världen? Att inse att vi är före vår tid, våga hålla flaggan högt och ta täten i förändringsarbetet som världen så väl behöver just nu

 Månad 4. Initiering – en ny början

Vem blir jag när jag släpper taget om det gamla? Om identitet, hur hållbarhet börjar inifrån. Att vi kan bli föregångare i vår syn på framgång. I stället för att mäta framgång i personlig vinning kan vi skifta vårt mindset och värdera framgång i grad av generositet, förmåga till medkänsla och i vilken utsträckning vi bidrar till det högsta bästa för hela planeten!

Månad 5. Ett barn av Moder Jord

Vem tjänar vi? Vi kan tjäna pengar genom att tjäna våra kunder på ett sätt som tjänar Moder Jord! WIN-WIN-WIN Om pengar som en av många resurser och hur vi kan hantera dem hållbart och medvetet använda dem på ett sätt som är till hjälp för alla!

Månad 6. I mörkret vilar ljuset – att omfamna det som är svårt

Att möta och hantera erfarenheter av sjukdom, personlig sorg och kriser, professionella motgångar och hur vi möter andra i sådana situationer

Månad 7. Support och ömsesidigt utbyte

Att stötta sig själv och andra. Att skapa stödjande nätverk och hur vi attraherar andra genom att GE det bästa vi har!

Månad 8. Gemenskap på lika villkor

Om jämställdhet och samhällsstrukturer. Vi utforskar de värderingar och normer vi föddes in i för att förändra dem  – och världen – inifrån och ut! Vi medvetandegör de strukturer som präglat oss för att kunna bryta mönster.

 

Månad 9. En ny himmel och en ny jord

Här utforskar vi vår relation till andlighet, i definitionen att vi människor förenas i en kraft större än oss själva som somliga benämner gud, andra benämner den som ren kärlek. Våra ursprungsbefolkningar pratar om ”spirit”. Hur vi kan använda vår relation till denna kraft som verktyg för att göra världen till en mer medveten, hållbar och kärleksfull plats? Såväl privat som i vår profession.

 

Månad 10. Skuggarbete – att omfamna allt vi är

Vi människor projicerar gärna egenskaper vi inte vill kännas vid på andra människor. Här ser vi igenom våra egna projektioner och upptäcker att det inte bara är våra svagheter vi försöker ge bort utan även våra största styrkor! De vi beundrar har egenskaper vi inte skulle se om de inte fanns hos oss själva! Att genomskåda sitt psykes strategi av projektioner transformerar vårt sätt att se på oss själva och andra!

 

Månad 11. Rötter och vingar – balans i det inre och yttre

Hur vi kan behålla ödmjukhet och förnuft samtidigt som vi prövar vilda idéer och bryter ny mark? Hur kommunicerar vi våra budskap? Har vi förmågan att lyssna på andra? Om kommunikation och samtalsmetodik.

 

Månad 12. Den Visa Kvinnan – intuitivt ledarskap

Kunskap och erfarenhet ger rutin och professionalitet.
Kunskap, erfarenhet och intuition ger visdom. Vi utforskar intuitionen som inte är en extrasensorisk förmåga utan en högt utvecklad överlevnadsfunktion, även kallad magkänsla!

 

Månad 13. My life is my message – att vara vår egen ledstjärna

Om hur vi på livets alla nivåer kan känna att vi lever vår sanning, att vi fattar beslut som vi upplever som rätt inifrån oss själva och som vi kan stå för även om andra har annan uppfattning. När vi väljer och följer vår sanning väljer andra att följa oss vilket är vad sant ledarskap handlar om.

 

VARJE MÅNAD

 

Varje modul inleds med en heldag en måndag varje månad av föreläsningar och övningar, enskilt och i grupp. Vi möts online mellan 9-15 med pauser för fika och lunch. Tipset är att inte boka andra möten utan avsätta hela arbetsdagen när det finns möjlighet. Mellan kursdagarna rekommenderas du att reflektera på egen hand samt återkoppla till gruppen via en sluten grupp på Facebook. Utbildningen syftar mindre till att plugga fakta utifrån utan mer till att stå i din kraft, visa vem du är och ge uttryck för dina tankar, reflektioner och ge andra återkoppling inifrån din egen sanning.

Utbildningsdagarna online möts vi via Zoom, du kan ansluta hemifrån eller från din arbetsplats om du kan vara ostörd. Har du inte möjlighet att vara med live vid något tillfälle, kan du ta del av inspelningen och göra övningarna i efterhand.

Utbildningen kräver inte att du redovisar skriftliga uppgifter om du är närvarande varje kursdag. De dagar du är frånvarande förväntas du återkoppla i efterhand för att få intyg om fullföljd utbildning.

 

GÄSTFÖRELÄSARE

 

På vissa moduler kommer du att få möta gästföreläsare som är specialister på sina respektive ämnen.  Personer som varit mina egna coacher, lärare och branschkontakter. Föreläsningarna kan bli andra dagar och tider än våra gemensamma måndagar, men kommer annonseras i god tid och spelas in om du inte har möjlighet att vara med live.

 

KURSDATUM

 

Alla dagar är måndagar!

 2020

19 oktober

16 november

14 december

 

 2021

25 januari

22 februari

29 mars

26 april

24 maj

21 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

15 november

Med reservation för ändringar!

 

 

 

Vill du veta mer?

 

Skriv ett mail till anna@alight.me och berätta om dig själv, din personliga resa såväl som din professionella roll och vad som kallar dig att söka denna utbildning! Antagning sker löpande även om utbildningen inte börjar förrän i oktober. 

 

 

 

 

 

 

Anna Larsson Varvsgatan 9,

samma lokal som TCM i Skellefteå

Mail: anna@alight.me

SMS: 070-276 47 71

Har F-skatt