Munay-Ki

De gamla profetiorna från Sydamerikas ursprungsbefolkningar talar om en ny tid. Det sägs att Örnen och Kondoren ska mötas, att människor i världen ska enas för det högsta bästa.

I denna tid av stora förändringar finns enorma möjligheter att göra skillnad i världen. Profetiorna talar om att mänskligheten ska utvecklas till nästa steg i evolutionen och därmed nå en högre medvetenhet, komma i kontakt med sin sanna natur och inre visdom och inte längre styras av rädsla.

Munay-Ki initieringarna är en gåva från Perus medicinmän och kvinnor till oss i väst. Det är den energimässiga koden för att bli Homo Luminous, människan som bär ljus och visdom och tar ställning för det högsta bästa för allt levande och lever fri från rädsla.

Munay-Ki härstammar från ett ord på Quechua som betyder ”Jag älskar dig” och ”var som du är”. Munay-Ki består av nio initieringsriter som uppgraderar vår ljuskropp, som förankrar förändringar och ny kunskap och påskyndar helande och utveckling på livets alla plan.

Genom att säga Ja till initieringarna säger du också Ja till att släppa taget om begränsande mönster och Ja till att fullt ut omfamna din egen kraft. Riterna bär möjligheterna att utvecklas till den du verkligen är och möjligheten att transformera ditt liv på alla plan med insikten att det är du själv som skapar ditt liv.

En initiering är i det yttre en ritual för att markera en övergång. I det inre är en initiering en handling av mod. En initiering är att möta dig själv och det gudomliga – att komma i kontakt med det gudomliga inom dig!

De nio initieringarna har varit till en fantastisk hjälp för mig och många med mig som tagit emot dem. Initieringarna ger en energimässig uppgradering som ger oss kraft att göra förändringar i våra liv och förankrar oss i ett större sammanhang som en del av allt levande. De har hjälpt mig och många andra att leva med högre medvetenhet och integritet. Det är en stor glädje att få ge dessa initieringar vidare!

Initieringsriter finns inom alla schamanska traditioner även om de uttrycks i olika former i olika kulturer. De härstammar från initieringar från Indien och fördes över till Amerika från Sibirien via Behrings sund av de första medicinmännen och medicinkvinnorna under den senaste istiden, för ca 30 000 år sedan. Dessa modiga vandrare var den gamla tidens Earthkeepers som så småningom blev Sydamerikas ursprungsbefolkning.

De nio riterna

Den första riten är Healer’s rite, som förbinder dig med Earthkeepers från det förgångna som kommer för att hjälpa dig i ditt personliga helande. Laikorna vet att vi har en oerhörd andlig hjälp tillgänglig för oss. Dessa ljusvarelser arbetar med oss under vår meditation och när vi sover för att hela våra sår från det förflutna och de sår vi ärvt av våra förfäder.

Den andra riten består av skydd som installeras i din ljuskropp. Dessa är kända som ”Bands of Power” och består av fem energiband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus. Dessa band installeras i din ljuskropp och fungerar som filter som bryter ner negativ energi som kommer din väg till någon av de fem elementen. På så sätt kan dessa negativa energier nära dig istället för att förgifta dig eller göra dig sjuk. Bands of Power är alltid ”på” och negativ energi studsar direkt bort från dem. I en värld fylld av rädsla utgör banden ett grundläggande skydd.

Den tredje riten är Harmony rites i vilken du tar emot sju arketyper i vart och ett av dina chakran. I första chakrat tar du emot ormens arketyp, jaguarens arketyp tas emot i det andra, kolibrins arketyp i det tredje och örnens arketyp i det fjärde. Därefter tar du emot tre ärkeänglar i var och en av de tre övre chakrana.

Dessa arketyper överförs till dina chakran som frön. Dessa frön växer med hjälp av eld och du måste genomföra ett antal eldmeditationer för att väcka dem och hjälpa dem att växa. Det hjälper våra chakran att  lysa med sina ursprungliga ljus och du utvecklar en regnbågskropp. Denna rit hjälper dig att ömsa ditt förflutna såsom ormen ömsar sitt skinn.

Den fjärde riten är Seers rites. Denna rit installerar trådar av ljus som sträcker sig från ditt syncentra på baksidan av huvudet till tredje ögat och hjärtchakrat. Denna övning väcker din förmåga att se den osynliga världen. Många upptäcker att de några månader efter att ha fått Seers rite har förmågan att se energier. Framför allt blir det lättare att se sig själv med medkänsla.

Den femte riten är Daykeeper rites. Daykeepers var mästare över de urgamla stenaltarna som är att finna på heliga platser runt om i världen, från Stonehenge till Machu Picchu.  Detta är en energiöverföring som sammanför dig med mästare från det förflutna. Daykeepers var barnmorskor som assisterade vid förlossningar och dödsfall, de var örtkunniga eller kloka kvinnor. De var oftast kvinnor och hade kunskaper om den feminina jorden. Denna initiering påbörjar ditt helande av det feminina i ditt inre och hjälper dig att gå bortom rädsla och att gå i fred.

Den sjätte riten är Wisdomkeeper rites. Legenderna säger att den urgamla visdomen finns i de höga bergen. De snöbeklädda topparna ansågs vara kraftplatser, precis som andra berg runt om i världen har blivit ärade som platser där människan mött det gudomliga. Wisdomkeepers’ uppgift är att skydda medicinlärorna och att dela med sig av dem till andra när de så finner lämpligt. Denna rit hjälper dig att kliva bortom tiden och uppleva evigheten.

Den sjunde riten är Eartkeeper rites. Earthkeepers  är ombud och tjänare för allt levande på jorden som bringa helande och balans till allt levande. Earthkeeper rites hjälper dig att lära dig att gå vägen som ”den som ser” och att drömma den värld som ska komma.

Den åttonde riten är Starkeeper rites. Denna rit förankrar dig tryggt i tiden efter den stora transformationen som pågår just nu. Enligt sägnen så kommer din fysiska kropp att börja utvecklas till Homo luminous när du tagit emot denna rit. Åldrandet bromsas upp och du får större motståndskraft mot sjukdomar som du tidigare varit sårbar för. Vi som tagit emot denna rit upptäcker att vi inte i första hand processar påfrestningar på den fysiska nivån. När vi blir förkylda processar vi det på energinivån och förkylningen är över på ett par dagar istället för en vecka eller två.
Vi börjar leva och processa händelserna i våra liv på den andliga nivån. När du tar emot denna rit tar du på dig att vara ett ombud och en tjänare för tiden framför oss och alla framtida generationer.

Den nionde riten är Creator rites. När du tar emot denna rit väcker du Gudsmedvetandet inom dig och du tar på dig att var ett ombud och en tjänare för hela skapelsen.

 

 

Munay-Ki initieringarna erbjuds Dig som går utbildningen Skönhetens Väg – Medicinhjulet och för Dig som väljer att göra sju individuella sessioner i följd. Då får du också lära dig hur du ger riterna vidare till andra. 

De fyra grundläggande initieringarna erbjuds Dig som deltar i en shamansk retreat-dag eller som bokar fyra individuella sessioner i följd.

Jag erbjuder också tvådagars Munay-Ki utbildning för grupper som vill ta emot initieringarna, lära sig att ge dem vidare och få en introduktionsutbildning till inkashamanism.

Jag skulle vara hedrad att dela initieringarna med dig! 

Vill du veta mer? Skicka ett mail eller boka ett kostnadsfritt första samtal här

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Larsson Varvsgatan 9,

samma lokal som TCM i Skellefteå

Mail: anna@alight.me

SMS: 070-276 47 71

Har F-skatt