Varmt välkommen att delta i en Måncirkel i Skellefteå under våren 2020!

 

Detta är en 15 timmars utbildning upplagd på fem träffar under en helg. Den ger dig verktyg att på ett naturligt och glädjefullt sätt omfamna din kvinnlighet, din kvinnliga kraft och gör det möjligt att äntligen vara allt som du är!

Du blir en viktig del i en cirkel av kraftfulla kvinnor som just nu är på samma resa som du. Det blir dina ”systrar” som du kan dela med och få stöd av under lång tid framöver. När vi lär känna varann inifrån och ut blir det ofta vänskap som varar livet ut!

Du kan också komplettera utbildningen med två privata vägledningstillfällen på telefon.

Efter avslutad utbildning får du en skriftlig manual som ger dig tips och råd så att du kan hålla egna kvinnocirklar!

Preliminära datum 20-22 maj 2020 – mer info kommer!

Tider och teman:

Dag 1. 13.00 – 17.00  Månens Magi – om att leva i samklang med egna och jordens cykler. Om vår fysiska kropp och dess fantastiska kraft. Om de hemligheter som gått förlorade kring blodets visdom. Om att leva sitt liv fullt ut utifrån månens kalender, inte bara solens!

Dag 2. 9.00 – 12.00  Kvinnors nära relationer – om våra relationer till barn, föräldrar, män och andra kvinnor

13.30-16.30  Den Vilda Kvinnan – att omfamna allt vi är, att ge röst åt vår visdom, att kliva fram och ta vår plats

Dag 3. 9.00 – 12.00 Kärlekens Alkemi – om sambandet mellan sexualitet och andlighet. Allt vi inte fick lära oss på sexualkunskapen, och hur de krafter vi förtryckt nu kan få komma till uttryck

13.30 – 16.30 ”The World will be saved by the Western Women” – hur kan du dela din unika gåva med världen? Om hur våra drömmar ofta sammanfaller med vad världen behöver mer av.

Varje moment är upplagt på samma sätt:
en del undervisning – att ta emot
en del meditation – att lyssna inåt
en ceremoni – att ge till oss själva och andra
Vi kommer också att dela våra erfarenheter i cirkeln och ett gemensamt fika!

Varför behöver vi cirklar enbart för kvinnor?

I vår innersta kärna vet vi att alla människor har samma och lika värde oavsett kön, ursprung, hudfärg, läggning osv. Den värld vi lever i är så obalanserad att dess strukturer inte tillåter varje människas värde, egna röst och unika kraft att komma till uttryck.

Tusentals år av patriarkala strukturer har präglat oss och tidigare generationer. Mönstren är svåra att upptäcka eftersom vi inte reflekterar över det vi är födda in i utan tar det som självklart och tom ”normalt”. Vår innersta vetskap är att allt levande är heligt och att alla levande varelser har ett värde. Trots detta ser vi också att vi inte lever upp till deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Vi lever i ett samhälle vars strukturer bygger på att olika liv är olika mycket värda och att pengar är mer värda än liv.

Det hoppfulla är att strukturerna nu håller på att lösas upp, och vi kan bidra genom att göra det vi kan för att välja ett medvetet, hållbart och jämställt liv.

Även om vi vet att kvinnor och män i sin innersta kärna är barn av samma livskraft så är det inte till hjälp för någon att inte låtsas om att förtryckande strukturerna fortfarande präglar våra liv. Att det fortfarande är så att kvinnor inte har samma möjligheter att leva och stå i sin fulla kraft. Verkligheten är fortfarande sådan att andra människor av manligt kön tar sig rätt att kontrollera kvinnor, att kvinnors naturliga cykler (mens, klimakterium) osynliggörs och skambeläggs, för att inte tala om hur omgärdad kvinnlig sexualitet är av skam, skuld, kontroll, rädsla och förakt.

Då det är så verkligheten ser ut är det härifrån vi behöver börja. Kollektiva strukturer av maktmissbruk och förtryck fungerar inte så att de släpper taget och säger ”förlåt, tjejer, vi hade fel, här får ni tillbaka det som är ert”. Kollektiva strukturer av förtryck släpper inte heller taget genom om vi försöker utöva mer makt och förtryck – det är att fortsätta spela samma spel. Förtryck är ett uttryck för rädsla och okunskap. Rädsla och förtryck släpper taget genom medvetenhet, kunskap, kärleksfull inställning och medkänsla.

Att leva medvetet inifrån och agera kärleksfullt mot sig själv och andra är vägen till att förändra världen. All förändring börjar inifrån mig själv. Ju fler vi är som river de patriarkala strukturerna inom oss själva desto fortare kommer vi att se en förändring i världen!

Att riva de patriarkala strukturerna inom oss själva innebär att släppa vår egen skam-och skuldbeläggande över våra kroppar, att se och medvetet ge uttryck för vårt värde genom att dela våra gåvor och våra krafter med världen!

När vi fullt ut omfamnar allt vi är och inte låter oss hålla tillbaka av skam, skuld och självförakt så blir vi inte längre påverkade på samma sätt av vad vi tror att andra tycker.

Vi kan äntligen bli de som verkligen lever så att vi prioriterar oss själva och vår egen hälsa på ett sunt och kärleksfullt sätt. I stället för att slänga runt klyschor om att ”ta på egen syrgasmask först” så går vi före och visar vägen till hur det faktiskt är möjligt!

Tips på litteratur:
Kvinnors vrede – Harriet Goldhor Lerner
Kvinnors nära relationer – Harriet Goldhor Lerner
Kvinnor som slår följe med vargarna – Clarissa Pinkola Estés
Rise sister rise – Rebecca Campbell
Witch. Unleashed. Untamed. Unapologetic – Lisa Lister
Women´s anatomy of Arousal, secret maps to buried pleasure – Sheri Winston

Pris för utbildningen och deltagande i gruppen:
Privatperson 4500 kr inklusive moms.
Faktura till företag 4500 exkl moms

Pris för utbildningen, deltagande i gruppen och två egna vägledningstillfällen: 6900 kr inkl moms. Faktura till företag 6900 + moms

Delbetalning via Klarna är möjlig för privatperson om du bokar via Boka Direkt.

Antalet platser är begränsat, max 6 personer så anmäl dig så fort du har bestämt dig via mail till anna@alight.me

Varmt välkommen!

 

 

Tidigare deltagare har sagt:

 

Jag fick en större insikt om mig själv, både genom att höra mig själv prata om mitt liv och mina erfarenheter, men även mycket genom att höra andra kvinnor berätta sina liv och vad dom har varit med om. Jag fick en större förståelse för feminism och varför det är så viktigt och hur könsroller har påverkat andra generationer än min egen. Växte även i hjärtat av att vara i ett sällskap där alla så intimt vågar berätta sina historier och blev väldigt berörd av detta. Jag tycker att alla som har möjlighet borde gå på Måncirkeln för att få ta del av något fint och intimt som ofta kommer bort i dagens stressade samhälle. Att ta tid för sig själv att reflektera och lyssna inåt (och på andra) på en djupare nivå är något som alla borde göra, men som så få faktiskt gör, och Måncirkeln var ett perfekt forum för detta.

Anna är väldigt duktig på att skapa ett “safe place”. Förtroendeingivande och inkännande. Gjorde så att alla kände sig bekväma. Anna är även mycket kunnig i sitt ämne och man märker av hur passionerad du är för det, vilket är väldigt inspirerande!

Anna Burman

Alla kvinnor och inte minst unga behöver denna kurs för att stärka och utveckla sin kvinnliga identitet.
Även kommer de att förstå hur det patriarkaliska systemet har påverkat den kvinnliga historien.
För mig personligen så skalades det bort ett tjockt negativt lager i ceremonin i samband med Kvinnors nära relationer, och det har lett till att jag står på ett helt nytt plan idag än innan kursen. Relationen till mina barn har varit bra men den har stärkts efter kursen.

Ann-Kristin Rudolfsson

Jag gick från en känsla av avstängdhet till att känna tyngd i min kropp. Jag uppskattar utrymmet att tala ut om sådant som jag inte kan tala om annars. Jag har redan rekommenderat andra att gå kursen. Jag har då delat min uppskattning till utrymmet att dela och bli lyssnad på. Anna som lärare är lugn och in lyssnade. Anna ser var och en och vill verkligen att alla ska känna sig som en del i gruppen.

Annica Wredin

Jag skulle absolut rekommendera andra att gå Måncirkeln. För den fina informationen, för tankarna och känslorna det ger i efterspinn, stärkande i det femenina som vi har men så väldig behöver påminnas och stärkas i. Och tillsammans med andra blir det så fint. Anna är i mina ögon en mycket ödmjuk, öppensinnad, trygg ledare med stora kunskaper och öppna kanaler som låter  deltagarna få plats. 

Elin Burlin