Vägledning

Vägledning utifrån schamanens världsbild 

Ur schamanens perspektiv är allt levande ett och hör samman. Allt levande är i relation till allt annat. Allt levande har ett medvetande och kommunicerar. Allt liv är heligt. I våra tankar, handlingar och förhållningssätt svarar vi människor endast inför Moder Jord och livet självt. Vi människor har inte hela bilden och kan därför inte döma varandra. Vårt uppdrag är att verka för det högsta bästa för oss själva, för Moder Jord och för allt levande. Schamanen ser inte eget välbefinnande som ett mål i sig. Vi börjar med att hela oss själva för att sedan hjälpa varandra. Detta är ömsesidigt utbyte: Vi tar emot för att ge vidare.

Schamanen ser verkligheten utifrån flera nivåer. Som individer lever vi på fyra nivåer; ande, själ, sinne och kropp. I vårt vardagsmedvetande har vi vanligtvis endast tillgång till de två lägsta nivåerna; sinne dvs tankar/känslor och kroppens fysiska förnimmelser. Med schamanska verktyg kan vi se på livet från högre perspektiv – vi kommer i kontakt med anden och vår själ. När vi får kontakt med vår själ förändras även vårt sinne. Vi kan släppa gamla begränsande tanke-och beteendemönster och börja leva i tillit och förundran. Där rädslan haft kontroll över våra tankar kan nu intuitionen ta kommandot, och vi kan verka för det högsta bästa.

Individuell session – vägledning och healing 

En individuell session kan vara till stor hjälp när du känner att du ”kört fast” i livet, eller känner dig trött och utan glädje utan en påtaglig orsak. En session börjar med ett samtal om Din livssituation idag. Vad har fört Dig hit? Vad vill Du förändra?

Det är inte nödvändigt att kunna sätta ord på vad som är ”roten till det onda”. Det räcker att det finns en önskan om förändring.

Schamansk healing är att jämföra med massage vid fysiska besvär – massagebehandlingen ersätter inte medicinsk behandling eller träning men när musklerna slappnar av kan läkningen och träningen fortare komma igång. Healing kallas ibland ”själslig massage”. Den djupa avslappningen vid en healingsession gör att du kommer i kontakt med dig själv, med din själ igen, och kan ge dig ett vidare perspektiv på din livssituation!

Du ligger ner under behandlingen, vi arbetar i energifältet med att ta bort tung, stillastående energi i Din kropp. Du kommer att uppleva djup avslappning. Processen väcker vår kropps medfödda förmåga att hela sig själv. Efter behandlingen pratar vi om hur Du kan integrera förändringarna i Ditt liv, var du vill fokusera kraften som Du får tillbaka när den tunga energin är borta. Vi ritar en ”ny karta” utifrån den schamanska världsbilden där det finns plats för det nya i Ditt liv.

Pris för enskild session om 75 minuter är 750 kr.

Vägledande samtal 

För dig som föredrar ett vägledande samtal i stället för healing går det lika bra. Syftet med sessionen är densamma, att ge dig ett vidare perspektiv på din livssituation. Skillnaden är att vi jobbar på sinnets nivå med samtal i stället för fysisk healing.

Pris för enskild session om 75 minuter är 750 kr. 

Sessioner på distans

Du kan befinna dig hemma i lugn och ro och jag ringer dig på bokad tid. Fungerar både för vägledande samtal och healing.

Pris för en session på distans om 45 min är 500 kr.

Varje session är komplett i sig själv och påbörjar en läkeprocess. Det är individuellt hur många sessioner som behövs och det är Du som avgör. Ibland är en session fullt tillräckligt, men min erfarenhet är att flera sessioner krävs för dig som vill förändra ditt liv från grunden. Att göra flera sammanhängande sessioner är ett kraftfullt verktyg för att fördjupa sina kunskaper, lära sig mer om sig själv och stå i sin fulla kraft. Därför har jag satt ihop två ”helanderesor” om tre resp fyra sessioner:

De Tre Världarna 

Tre sessioner i följd under en period av 3-6 månader. Schamanen är den som ”ser mellan världarna”, den synliga och den osynliga energivärlden. I ett meditativt tillstånd kan vi också ”resa” till övervärlden och undervärlden, symboliska namn för mänsklighetens högre medvetande och vårt kollektiva undermedvetna. I dessa sessioner reser vi tillsammans i din personliga historia, först till undervärlden för att återfinna livskraft som gått förlorad i trauman och livskriser. Nästa session fokuserar vi på att se ditt Destiny, det fantastiska livsöde du valde i övervärlden och kom till jorden för att förverkliga, men där du stött på hinder i form av motgångar och stress. I den tredje sessionen väver vi samman din historia och ditt Destiny och tittar på möjligheterna att manifestera dina gåvor här och nu, i ditt liv idag. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som gått Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

Pris för tre sessioner som bokas sammanhängande och betalas i samband med första besöket är 1500 kr.

De Fyra Riktningarna 

Fyra sessioner i följd under en period av 6-12 månader. De fyra nivåerna av verklighet, ande, själ, sinne och kropp symboliseras av de fyra väderstrecken. En helanderesa som väver samman den fysiska och mentala nivån med den själsliga och andliga nivån. Hjälper dig att se på livet från högre nivå, och ger dig verktyg att använda de fyra riktningarna i ditt dagliga liv. Sessionerna utformas individuellt utifrån din livssituation. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som gått Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

Pris för fyra sessioner som bokas sammanhängande och betalas i samband med första besöket är 1950 kr

Healing vid sjukdom

Var medveten om att healing inte ersätter traditionell medicin utan är ett komplement till sjukvård och samtalsterapi. Har du fysiska besvär eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand kontakta sjukvården. Jag ger inga medicinska råd eller diagnoser.

Healing är en urgammal behandlingsmetod som i vår del av världen blivit förringad och bortglömd. Min erfarenhet är att healing som komplement gör att vi svarar bättre på medicinsk behandling vid sjukdom. Det ena utesluter inte det andra, det kompletterar! Vi lever i en fantastisk tid där vi kan ta fullt ansvar för vårt liv och är fria att välja olika vägar till vår hälsa!

Healing som förebyggande metod 

Healing är också en förebyggande metod då en session ger oss kraft och energi. På så sätt kan vi undvika besvär som annars skulle uppstå. Min erfarenhet är att vi i perioder av stress återhämtar oss fortare om vi tar emot en healingsession. Svårigheten brukar vara att komma ihåg att boka den när det är mycket i kalendern. Jag rekommenderar därför varmt att boka flera sessioner efter varann. Sessioner kan också bokas av olika anledningar. Den typ av session vi gör när du känner att du mår bra skiljer sig från den vi gör när du är trött och har fysiska besvär. När du mår bra kan vi fokusera på din personliga utveckling framåt, vad du kan göra för din egen skull och hur du kan bidra i världen – inte enbart ”fylla på” batterierna. En healingsession leder ofta till omvälvande insikter om sig själv! På sikt ger regelbunden healing en bestående upplevelse av harmoni och högre grad av sinnesfrid.

Varmt välkommen! 

Sjukskriven, arbetslös, studerande? Har du inte möjlighet att betala fullt pris, kontakta mig så kan vi göra en överenskommelse om delbetalning.

Boka tid

Anna Larsson Varvsgatan 9,

samma lokal som TCM i Skellefteå

Mail: anna@alight.me

SMS: 070-276 47 71

Har F-skatt