Vägledning

Vägledning utifrån schamanens världsbild 

 

Ur schamanens perspektiv är allt levande ett och hör samman. Allt levande är i relation till allt annat. Allt levande har ett medvetande och kommunicerar. Allt liv är heligt. I våra tankar, handlingar och förhållningssätt svarar vi människor endast inför Moder Jord och livet självt. Vi människor har inte hela bilden och kan därför inte döma varandra. Vårt uppdrag är att verka för det högsta bästa för oss själva, för Moder Jord och för allt levande. Schamanen ser inte eget välbefinnande som ett mål i sig. Vi börjar med att hela oss själva för att sedan hjälpa varandra. Detta är ömsesidigt utbyte: Vi tar emot för att ge vidare.

Schamanen ser verkligheten utifrån flera nivåer. Som individer lever vi på fyra nivåer; ande, själ, sinne och kropp. I vårt vardagsmedvetande har vi vanligtvis endast tillgång till de två lägsta nivåerna; sinne dvs tankar/känslor och kroppens fysiska förnimmelser. Med schamanska verktyg kan vi se på livet från högre perspektiv – vi kommer i kontakt med anden och vår själ. När vi får kontakt med vår själ förändras även vårt sinne. Vi kan släppa gamla begränsande tanke-och beteendemönster och börja leva i tillit och förundran. Där rädslan haft kontroll över våra tankar kan nu intuitionen ta kommandot, och vi kan verka för det högsta bästa.

 

Vägledande samtal 

 För dig som föredrar ett vägledande samtal i stället för healing så går det utmärkt! Syftet med ett vägledande samtal är att ge dig nya perspektiv på din livssituation. 

 

Sessioner på distans

Du kan befinna dig hemma i lugn och ro och vi har kontakt via telefon eller nätet. Sessionen spelas in och skickas till dig så du kan lyssna fler gånger och ta emot ytterligare insikter!

 

Priser

Vägledande samtalssessioner bokas och betalas som Helanderesor på samma sätt som shamansk Healing.

För prisuppgifter och tider se Boka Direkt

 

Boka tid

Anna Larsson Varvsgatan 9,

samma lokal som TCM i Skellefteå

Mail: anna@alight.me

SMS: 070-276 47 71

Har F-skatt