Vägledning

Vägledning utifrån schamanens världsbild 

Ur schamanens perspektiv är allt levande ett och hör samman. Allt levande är i relation till allt annat. Allt levande har ett medvetande och kommunicerar. Allt liv är heligt. I våra tankar, handlingar och förhållningssätt svarar vi människor endast inför Moder Jord och livet självt. Vi människor har inte hela bilden och kan därför inte döma varandra. Vårt uppdrag är att verka för det högsta bästa för oss själva, för Moder Jord och för allt levande. Schamanen ser inte eget välbefinnande som ett mål i sig. Vi börjar med att hela oss själva för att sedan hjälpa varandra. Detta är ömsesidigt utbyte: Vi tar emot för att ge vidare.

Schamanen ser verkligheten utifrån flera nivåer. Som individer lever vi på fyra nivåer; ande, själ, sinne och kropp. I vårt vardagsmedvetande har vi vanligtvis endast tillgång till de två lägsta nivåerna; sinne dvs tankar/känslor och kroppens fysiska förnimmelser. Med schamanska verktyg kan vi se på livet från högre perspektiv – vi kommer i kontakt med anden och vår själ. När vi får kontakt med vår själ förändras även vårt sinne. Vi kan släppa gamla begränsande tanke-och beteendemönster och börja leva i tillit och förundran. Där rädslan haft kontroll över våra tankar kan nu intuitionen ta kommandot, och vi kan verka för det högsta bästa.

Vägledande samtal 

För dig som föredrar ett vägledande samtal i stället för healing går det lika bra. Syftet med sessionen är densamma, att ge dig ett vidare perspektiv på din livssituation. 

Priser

950 kr för enstaka session. Lediga tider se Boka Direkt

 

Sessioner på distans

Du kan befinna dig hemma i lugn och ro och jag ringer dig på bokad tid. Fungerar både för vägledande samtal och healing.

Priser

750 kr för enstaka session. Lediga tider se Boka Direkt

Flera Sessioner

Varje session är komplett i sig själv och påbörjar en läkeprocess. Det är individuellt hur många sessioner som behövs och det är Du som avgör. Ibland är en session fullt tillräckligt, men min erfarenhet är att flera sessioner krävs för dig som vill förändra ditt liv från grunden. Att göra flera sammanhängande sessioner är ett kraftfullt verktyg för att fördjupa sina kunskaper, lära sig mer om sig själv och stå i sin fulla kraft. Därför har jag satt ihop två ”helanderesor” om tre resp fyra sessioner:

De Tre Världarna 

Tre sessioner i följd under en period av 3-6 månader. Schamanen är den som ”ser mellan världarna”, den synliga och den osynliga energivärlden. I ett meditativt tillstånd kan vi också ”resa” till övervärlden och undervärlden, symboliska namn för mänsklighetens högre medvetande och vårt kollektiva undermedvetna. I dessa sessioner reser vi tillsammans i din personliga historia, först till undervärlden för att återfinna livskraft som gått förlorad i trauman och livskriser. Nästa session fokuserar vi på att se ditt Destiny, det fantastiska livsöde du valde i övervärlden och kom till jorden för att förverkliga, men där du stött på hinder i form av motgångar och stress. I den tredje sessionen väver vi samman din historia och ditt Destiny och tittar på möjligheterna att manifestera dina gåvor här och nu, i ditt liv idag. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som gått Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

De Fyra Riktningarna 

Fyra sessioner i följd under en period av 6-12 månader. De fyra nivåerna av verklighet, ande, själ, sinne och kropp symboliseras av de fyra väderstrecken. En helanderesa som väver samman den fysiska och mentala nivån med den själsliga och andliga nivån. Hjälper dig att se på livet från högre nivå, och ger dig verktyg att använda de fyra riktningarna i ditt dagliga liv. Sessionerna utformas individuellt utifrån din livssituation. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som gått Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

Boka tid

Anna Larsson Varvsgatan 9,

samma lokal som TCM i Skellefteå

Mail: anna@alight.me

SMS: 070-276 47 71

Har F-skatt