Healing

Healing är ett sätt att genom djup avslappning fylla på livsenergi och komma i kontakt med sig själv och sin själ igen. Healing är ett fantastiskt sätt att släppa taget om det som varit – situationer, projekt, roller, relationer till andra – och ge plats för den du egentligen vill vara och det du drömmer om att göra!

Healing är en metod som passar för dig som
• Ger mycket av dig själv till andra. Ofta har du ett arbete och roller i livet där du tar stort ansvar, sätter höga mål och ställer höga krav på din egen prestation.
• Är den som andra vänder sig till för vägledning, vilket du känner glädje och tacksamhet inför. Men du glömmer ofta bort att ge dig själv samma stöd och uppskattning.
• Känner hur andra mår och uppfattar stämningar och energier på platser och i grupper. Du förstår att din känslighet är en gåva men den gör dig också väldigt trött.
• Är en kreativ och livsglad person men känner att energin inte alltid räcker till det du själv vill göra eftersom du ofta prioriterar andras önskningar före dina egna drömmar och projekt.
• Upplever att du har nära relationer som inte bygger på ömsesidigt utbyte utan känner att de tar mer än de ger.
• Har prövat på kroppsterapier och samtalsformer men inte känt att effekten har nått ända fram
• Känner att livet har en djupare dimension och du längtar efter att utveckla din andliga sida och din intuition, men ännu inte hittat en väg som passar just dig
• Vet att du ska göra något mer med ditt liv men känner dig blockerad och som att något fattas för att ta nästa steg

Om du känner dig redo att expandera inifrån och ut för att känna dig mer levande så kan healing vara precis det du behöver för att komma vidare. Det kan ge dig kraft, stöd och vägledning för att släppa taget om gamla mönster och tankar. På så sätt kan livet bli lättare, du vågar lita mer till din intuition och hittar vägen till djupare och mer kärleksfulla relationer.

Healing skapar ett friare flöde av livsenergi och är ett sätt att släppa taget om fysiska smärtor och stressymtom, smärtsamma känslor som håller dig tillbaka, begränsande tankar och beteenden, begränsande historier från det förflutna och tilldelade roller vi fått från andra människor. Om du är en känslig, intuitiv och empatisk person så kan healing verkligen hjälpa dig att släppa taget om andras känslor som du uppfattar men som inte tillhör dig.

Att ta emot healing är att ta hand om sig själv på alla plan. Du får tillgång till en kraftfull blandning av de verktyg och allt stöd jag själv använder mig av för att känna glädje, sinnesfrid och se på livet ur ett större perspektiv. Det ger mig så mycket frihet att inte uppleva mig begränsad av tankar, gamla historier eller andra människors föreställningar om mig. Du är skapare av ditt eget liv och min roll är att hjälpa dig att släppa taget om blockeringar så du kan omfamna din kraft och ditt ljus.

 

Healing vid sjukdom

Var medveten om att healing inte ersätter traditionell medicin utan är ett komplement till sjukvård och samtalsterapi. Har du fysiska besvär eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand kontakta sjukvården. Jag ger inga medicinska råd eller diagnoser.

Healing är en urgammal behandlingsmetod som i vår del av världen blivit förringad och bortglömd. Att healing fungerar på så sätt att den som tar emot behandlingen får lägre puls och sänkt blodtryck är vetenskapligt verifierat. Att healing är ett sätt att nå avslappning råder ingen tvekan om. Av den anledningen är healing godkänd som friskvård av Skatteverket.
Min erfarenhet är att healing som komplement gör att vi svarar bättre på medicinsk behandling vid sjukdom. Det ena utesluter inte det andra, det kompletterar! Vi lever i en fantastisk tid där vi kan ta fullt ansvar för vårt liv och är fria att välja olika vägar till vår hälsa!

 

Healing som förebyggande metod

Healing är en förebyggande metod då en session ger oss kraft och energi. På så sätt kan vi undvika besvär som annars skulle uppstå.  Min erfarenhet är att vi i perioder av stress återhämtar oss fortare om vi tar emot en healingsession. Svårigheten brukar vara att komma ihåg att boka den när det är mycket i kalendern. Jag rekommenderar därför varmt att boka flera sessioner efter varann.

Sessioner kan också bokas av olika anledningar. Den typ av session vi gör när du känner att du mår
bra skiljer sig från den vi gör när du är trött och har fysiska besvär. När du mår bra kan vi fokusera på din personliga utveckling framåt, vad du kan göra för din egen skull och hur du kan bidra i världen – inte enbart ”fylla på” batterierna.
En healingsession leder ofta till omvälvande insikter om sig själv! På sikt ger regelbunden healing en bestående upplevelse av harmoni och högre grad av sinnesfrid.

Vad är det unika med schamansk healing?

Liksom alla former av energimedicin såsom akupunktur, akupressur, zonterapi, shiatzu och träningsformer som qigong och yoga är healing en teknik som förmedlar livsenergi som ger kraft till kroppens egna självläkande förmågor.

Inom schamansk healing kallas denna process Illumination eller ljusbad. Det kan liknas vid att hälla vatten med högt tryck i ett täppt rör – det som blockerat flödet löses upp och energin kan sedan flöda fritt igen.

Det som är unikt med schamansk healing är att vi ser oss själva och allt vi gör i ett större sammanhang. Det gör att vi lever med mening och medvetenhet.

Ur schamanens perspektiv är allt levande ett och hör samman.

Allt levande är i relation till allt annat.

Allt levande har ett medvetande och kommunicerar.

Allt liv är heligt.

I våra tankar, handlingar och förhållningssätt svarar vi människor endast inför Moder Jord och livet självt. Vi människor har inte hela bilden och kan därför inte döma varandra.

Vårt uppdrag är att verka för det högsta bästa för oss själva, för Moder Jord och för allt levande.

Vi börjar med att hela oss själva för att sedan hjälpa varandra. Detta är ömsesidigt utbyte: Vi tar emot för att ge vidare.

Livets fyra dimensioner 

Schamanen ser verkligheten utifrån flera nivåer. Som individer lever vi på fyra nivåer; ande, själ, sinne och kropp.
I vårt vardagsmedvetande har vi vanligtvis endast tillgång till de två lägsta nivåerna; sinnets tankar/känslor och kroppens fysiska förnimmelser.

Med schamanska verktyg kan vi se på livet från högre perspektiv – vi kommer i kontakt med anden och vår själ. När vi får kontakt med vår själ förändras även vårt sinne.

Vi kan släppa gamla begränsande tanke-och beteendemönster och börja leva i tillit och förundran. Där rädslan haft kontroll över våra tankar kan nu intuitionen ta kommandot, och vi kan verka för det högsta bästa.

Sessioner på distans

Du kan befinna dig hemma i lugn och ro och jag ringer dig på bokad tid. Fungerar både för vägledande samtal och healing.

 

Flera sessioner

Varje session är komplett i sig själv och påbörjar en läkeprocess. Ibland är en session tillräckligt, men min erfarenhet är att flera sessioner krävs för dig som vill förändra ditt liv från grunden.
Att göra flera sammanhängande sessioner är ett kraftfullt verktyg för att fördjupa sina kunskaper, lära sig mer om sig själv och stå i sin fulla kraft. Därför har jag satt ihop tre Helande Resor som jag varmt rekommenderar där du också får reducerat pris:

 

De Tre Världarna

Tre sessioner i följd under en period av 3-6 månader. Schamanen är den som ”ser mellan världarna”, den synliga och den osynliga energivärlden. I ett meditativt tillstånd kan vi också resa till övervärlden och undervärlden, symboliska namn för mänsklighetens högre medvetande och vårt kollektiva undermedvetna.

I dessa sessioner reser vi tillsammans i din personliga historia, först till ditt förflutna för att återfinna livskraft som gått förlorad i trauman och livskriser. Nästa session fokuserar vi på att se ditt Destiny, det fantastiska livsöde du kom till jorden för att förverkliga, men där du stött på hinder i form av motgångar och stress.
I den tredje sessionen väver vi samman din historia och ditt Destiny och tittar på möjligheterna att manifestera dina gåvor här och nu, i ditt liv idag. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som gått Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

De Fyra Riktningarna

Fyra sessioner i följd under en period av 4-12 månader. De fyra nivåerna av verklighet, ande, själ, sinne och kropp symboliseras av de fyra väderstrecken.
Detta är en helanderesa som hjälper dig att se på livet från högre nivå, och ger dig verktyg att använda de fyra riktningarna i ditt dagliga liv.
Sessionerna utformas individuellt utifrån din livssituation. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som går eller kommer att gå Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

 

Regnbågsbron

Sju sessioner i följd under en period av 7-15 månader. Vi jobbar en session med vart och ett av de sju chakrana och det livsområde varje chakra representerar. En djup helanderesa såväl fysiskt, mentalt, själsligt och andligt.
Mellan sessionerna får du uppgifter i form av meditationer, ceremonier och liknande så att du skapar en daglig rutin av avslappning och kontakt med dig själv. Du får också lära dig tekniker för eget helande och ta emot initieringsceremonierna som kallas Munay-Ki.
Kan med fördel bokas av dig som går eller kommer att gå Medicinhjulet.

Priser

Som ny kund betalar du 695 kr för första sessionen. Därefter 950 för enstaka session. Du får rabatt upp till 20% när du köper paket om tre, fyra och sju sessioner, och du kan dela upp betalningen om du väljer Klarna som betalningsalternativ. Läs mer på Boka Direkt

Mer information

Varmt välkommen att boka ett kostnadsfritt första samtal där vi tar reda på hur shamansk healing skulle kunna vara till hjälp för dig!

Friskvårdspengar

Kom ihåg att du kan använda dina friskvårdspengar eftersom healing är en godkänd förebyggande behandling. Arbetar du på ett företag som har Actiway så är Alight ansluten! 

Bokning

Alla tider inklusive kostnadsfria samtal bokas via Boka Direkt. Varmt välkommen att boka en session här 

Anna Larsson Varvsgatan 9,

samma lokal som TCM i Skellefteå

Mail: anna@alight.me

SMS: 070-276 47 71

Har F-skatt