Healing

En individuell healingsession kan vara till stor hjälp när du känner att du ”kört fast” i livet, eller känner dig trött och utan glädje utan en påtaglig orsak. En session börjar med ett samtal om Din livssituation idag. Vad har fört Dig hit? Vad vill Du förändra?

Det är inte nödvändigt att kunna sätta ord på vad som är ”roten till det onda”. Det räcker att det finns en önskan om förändring.

Healing kallas ibland själslig massage. Du ligger ner under behandlingen, vi arbetar i energifältet med att ta bort tung, stillastående energi i Din kropp.

Processen väcker vår kropps medfödda förmåga att hela sig själv. Den djupa avslappningen vid en healingsession gör att du kommer i kontakt med dig själv, med din själ igen, och kan ge dig ett vidare perspektiv på din livssituation!

Efter behandlingen pratar vi om hur Du kan integrera förändringarna i Ditt liv, var du vill fokusera kraften som Du får tillbaka när den tunga energin är borta. Vi ritar en ”ny karta” utifrån den schamanska världsbilden där det finns plats för det nya i Ditt liv.

Sessioner på distans

Du kan befinna dig hemma i lugn och ro och jag ringer dig på bokad tid. Fungerar både för vägledande samtal och healing.

 

Flera sessioner

Varje session är komplett i sig själv och påbörjar en läkeprocess. Ibland är en session tillräckligt, men min erfarenhet är att flera sessioner krävs för dig som vill förändra ditt liv från grunden.
Att göra flera sammanhängande sessioner är ett kraftfullt verktyg för att fördjupa sina kunskaper, lära sig mer om sig själv och stå i sin fulla kraft. Därför har jag satt ihop tre Helande Resor som jag varmt rekommenderar:

 

De Tre Världarna

Tre sessioner i följd under en period av 3-6 månader. Schamanen är den som ”ser mellan världarna”, den synliga och den osynliga energivärlden. I ett meditativt tillstånd kan vi också resa till övervärlden och undervärlden, symboliska namn för mänsklighetens högre medvetande och vårt kollektiva undermedvetna.

I dessa sessioner reser vi tillsammans i din personliga historia, först till ditt förflutna för att återfinna livskraft som gått förlorad i trauman och livskriser. Nästa session fokuserar vi på att se ditt Destiny, det fantastiska livsöde du kom till jorden för att förverkliga, men där du stött på hinder i form av motgångar och stress.
I den tredje sessionen väver vi samman din historia och ditt Destiny och tittar på möjligheterna att manifestera dina gåvor här och nu, i ditt liv idag. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som gått Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

De Fyra Riktningarna

Fyra sessioner i följd under en period av 4-12 månader. De fyra nivåerna av verklighet, ande, själ, sinne och kropp symboliseras av de fyra väderstrecken.
Detta är en helanderesa som hjälper dig att se på livet från högre nivå, och ger dig verktyg att använda de fyra riktningarna i ditt dagliga liv.
Sessionerna utformas individuellt utifrån din livssituation. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som går eller kommer att gå Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

 

Regnbågsbron

Sju sessioner i följd under en period av 7-15 månader. Vi jobbar en session med vart och ett av de sju chakrana och det livsområde varje chakra representerar. En djup helanderesa såväl fysiskt, mentalt, själsligt och andligt.
Mellan sessionerna får du uppgifter i form av meditationer, ceremonier och liknande så att du skapar en daglig rutin av avslappning och kontakt med dig själv. Du får också lära dig tekniker för eget helande.
Kan med fördel bokas av dig som går eller kommer att gå Medicinhjulet.

 

Healing vid sjukdom

Var medveten om att healing inte ersätter traditionell medicin utan är ett komplement till sjukvård och samtalsterapi. Har du fysiska besvär eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand kontakta sjukvården. Jag ger inga medicinska råd eller diagnoser.

Healing är en urgammal behandlingsmetod som i vår del av världen blivit förringad och bortglömd. Att healing fungerar på så sätt att den som tar emot behandlingen får lägre puls och sänkt blodtryck är vetenskapligt verifierat. Att healing är ett sätt att nå avslappning råder ingen tvekan om. Av den anledningen är healing godkänd som friskvård av Skatteverket.
Min erfarenhet är att healing som komplement gör att vi svarar bättre på medicinsk behandling vid sjukdom. Det ena utesluter inte det andra, det kompletterar! Vi lever i en fantastisk tid där vi kan ta fullt ansvar för vårt liv och är fria att välja olika vägar till vår hälsa!

 

Healing som förebyggande metod

Healing är också en förebyggande metod då en session ger oss kraft och energi. På så sätt kan vi undvika besvär som annars skulle uppstå.  Min erfarenhet är att vi i perioder av stress återhämtar oss fortare om vi tar emot en healingsession. Svårigheten brukar vara att komma ihåg att boka den när det är mycket i kalendern. Jag rekommenderar därför varmt att boka flera sessioner efter varann.

Sessioner kan också bokas av olika anledningar. Den typ av session vi gör när du känner att du mår
bra skiljer sig från den vi gör när du är trött och har fysiska besvär. När du mår bra kan vi fokusera på din personliga utveckling framåt, vad du kan göra för din egen skull och hur du kan bidra i världen – inte enbart ”fylla på” batterierna.
En healingsession leder ofta till omvälvande insikter om sig själv! På sikt ger regelbunden healing en bestående upplevelse av harmoni och högre grad av sinnesfrid.

Vad är det unika med schamansk healing?

Liksom alla former av energimedicin såsom akupunktur, akupressur, zonterapi, shiatzu och träningsformer som qigong och yoga är healing en teknik som förmedlar livsenergi som ger kraft till kroppens egna självläkande förmågor.

Inom schamansk healing kallas denna process Illumination eller ljusbad. Det kan liknas vid att hälla vatten med högt tryck i ett täppt rör – det som blockerat flödet löses upp och energin kan sedan flöda fritt igen.

Det som är unikt med schamansk healing är att vi ser oss själva och allt vi gör i ett större sammanhang. Det gör att vi lever med mening och medvetenhet.

Ur schamanens perspektiv är allt levande ett och hör samman.

Allt levande är i relation till allt annat.

Allt levande har ett medvetande och kommunicerar.

Allt liv är heligt.

I våra tankar, handlingar och förhållningssätt svarar vi människor endast inför Moder Jord och livet självt. Vi människor har inte hela bilden och kan därför inte döma varandra.

Vårt uppdrag är att verka för det högsta bästa för oss själva, för Moder Jord och för allt levande.

Vi börjar med att hela oss själva för att sedan hjälpa varandra. Detta är ömsesidigt utbyte: Vi tar emot för att ge vidare.

Livets fyra dimensioner 

Schamanen ser verkligheten utifrån flera nivåer. Som individer lever vi på fyra nivåer; ande, själ, sinne och kropp.
I vårt vardagsmedvetande har vi vanligtvis endast tillgång till de två lägsta nivåerna; sinnets tankar/känslor och kroppens fysiska förnimmelser.

Med schamanska verktyg kan vi se på livet från högre perspektiv – vi kommer i kontakt med anden och vår själ. När vi får kontakt med vår själ förändras även vårt sinne.

Vi kan släppa gamla begränsande tanke-och beteendemönster och börja leva i tillit och förundran. Där rädslan haft kontroll över våra tankar kan nu intuitionen ta kommandot, och vi kan verka för det högsta bästa.

 

Varmt välkommen att boka en session här 

Anna Larsson Varvsgatan 9,

samma lokal som TCM i Skellefteå

Mail: anna@alight.me

SMS: 070-276 47 71

Har F-skatt