Önska andra det högsta bästa, hur de än beter sig.

Varje förövare är ett offer som inte helat sina sår, som inte förmått göra sig själv fri. Det är ingen ursäkt på något sätt. Det är bara ett konstaterande.

Har du funderat över varför människor som ofta upplevs som ljusa, kärleksfulla och vänliga ofta blir måltavla för människor som gör dem illa? Varför har så många ljusbärare upplevelser av mobbing, misshandel, övergrepp och vuxnas svek som barn?

När vi är sårade och emotionellt överväldigade blir ett sätt att försöka göra sig av med outhärdlig smärta att dra in andra i vår smärta. Den värsta upplevelsen är att vara ensam och isolerad. Att göra andra illa är den omedvetnes sätt att ”dela med sig” och själv må lite bättre ett kort tag.

Tänk om det också är så här: att den som projicerar sin smärta eller sviker utsätter andra för att själv få healing? Tänk om förövaren omedvetet väljer måltavlor som har ett högre medvetande, som har närmare till förlåtelsens vibration än förövaren själv?

Det är ett perspektiv som inte på något sätt rättfärdigar eller ursäktar en förövares agerande. Men det förklarar. Vilket för oss alla närmare förlåtelsens vibration.

När vi stöter bort beteenden som ”obegripliga” och fördömer så avhumanifierar vi förövaren, vilket är detsamma som förövaren gjorde mot offret. Hurt people hurt people. Free people free people. Vill du skapa mer smärta eller mer frihet? Vägen till frihet går via förlåtelse.

Förlåtelse upplöser dramat och rollerna offer och förövare. När vi förlåter de som gjort oss illa blir vi båda fria. Ingen känsla är så befriande som att bli förlåten av den vi sårat, även om det handlar om att vi snäst åt vår partner efter en dålig dag. Att bli förlåten, av sig själv eller den vi sårat, höjer vår frekvens och vår medvetenhet. Blir vi illa behandlade, eller gör någon illa så är det förlåtelsens mirakel som gör båda parter till en bättre version av sig själva.

Som medvetna ljusbärare kan vi välja att göra oss själva och andra fria. Vi kan välja att se alla som någons barn. Vi kan se bortom beteendet och välja att se alla människors ljus. På så sätt behöver vi inte vänta på att bli sårade så att vi får förlåta för att höja vår egen frekvens. På så sätt behöver andra inte slå sig in genom att såra för att få kontakt, för att få vår förlåtelse och det helande som det ger. Vi kan se alla som redan fria.

Vad skulle kärleken göra? Vad skulle en person som älskar sig själv göra?
Önska andra det högsta bästa, hur de än beter sig.

Förlåtelse som den beskrivs här är en del av riktningen Öster på Skönhetens Väg. Skönhetens Väg är utbildningen för att leva ett medvetet liv som startar i november. Vill du läsa mer om Skönhetens väg, anmäl dig till nyhetsbrevet så får du e-boken om Skönhetens Väg!

Anmälan till nyhetsbrev>>