Under våren finns möjlighet att påbörja ett personligt helande med hjälp av shamansk healing! Fyra eller sju sessioner blir en början på ett mer medvetet liv med många insikter! Shamansk healing är en metod som passar för dig som:

 

  • Ger mycket av dig själv till andra. Ofta har du ett arbete och roller i livet där du tar stort ansvar, sätter höga mål och ställer höga krav på din egen prestation.

 

  • Är den som andra vänder sig till för vägledning, vilket du känner glädje och tacksamhet inför. Men du glömmer ofta bort att ge dig själv samma stöd och uppskattning.

 

  • Fullt ut vill arbeta för allas bästa i stället för att försöka passa in i en egostyrd fyrkantig värld

 

  • Har omfamnat och accepterat att Du är en vägvisare för andra och är redo att kliva fram och hålla flaggan ännu högre för fler att hitta dig när du leder genom att föregå med exempel

 

  • Vill utveckla dig själv på djupet för att du vet att allt du gör utvecklas tillsammans med dig

 

  • Vill utforska dina unika själsliga gåvor och komma förbi det som fram tills nu hindrat dig från att fullt ut omfamna ALLT du är

 

  • Är redo att dela ditt helandes historia med andra för att vara till hjälp och vägvisare för de som vandrar samma väg som du själv

 

  • Vet att alla svårigheter vi möter i våra liv är lektioner för vårt personliga växande och vår själs expansion

 

  • Fullt ut vill leva i tillit till att livet vill oss väl, en tillit som är grundad i en vetskap om att vi alltid är burna av Moder Jord

 

  • Är intresserad av att gå utbildningen Skönhetens väg och vill börja jobba med din personliga utveckling redan nu

 

Det unika med shamansk healing är att vi alltid kallar in Moder Jord som viktigaste partner i vårt arbete. Helandeprocessen i sig själv ter sig som Moder Jord – lugn på ytan där du i ett avslappnat tillstånd hjälper kroppen släppa tung energi med hjälp av dina andetag, men i sin kärna är det en kraftfull och glödande process.

Shamansk healing går bortom föränderliga tankar, känslor och fysiska förnimmelser till kärnan av vårt väsen, vår eviga själ och den längtan, det ljus och den kraft som ligger dold under historier, familjemönster, traumatiska händelser som präglat oss som vi inte medvetet kunnat bryta.

 

Soul Retrieval som shamaner praktiserat i alla tider är den mest kraftfulla och kärleksfulla helandeteknik jag känner till. Det är den teknik som kan lösa upp trauman som år i samtalsterapi aldrig kommer åt.

 

Min egen första Soul Retrieval handlade om min känsla att inte vara välkommen på jorden. En känsla som förstärkte skuld och skam och som jag absolut inte ville prata om eftersom den inte var sann ”i verkligheten”. Jag var älskad och efterlängtad, så detta hade inget med min familj eller mitt liv här och nu att göra. Ändå var det en sanning att jag upplevde det så.

 

Shamanen fick en bild av att någon av mina förfäder, eller jag själv i ett tidigare liv, förrådde de sina. Utan att först förstå att hans agerande orsakade människors död. I sin förtvivlan när han insåg vad han gjort skapade han något som kallas själsligt kontrakt, en överenskommelse vi gör med oss själva i desperation, som präglar generationer framåt eller andra livstider. Idag minns jag inte ordagrant det gamla kontraktet – jag eldade upp det – men innebörden var ungefär ”känn inte tillhörighet till någon för du kan bli sårad”.

 

När jag eldade upp det gamla kontraktet och bytte ut det mot ett nytt med innebörden ”Allt är väl” så försvann den känsla som präglat mig hela mitt liv. Omedelbart, och har aldrig återkommit. På en session! Det gav mig livskraft tillbaka att ägna mig åt det jag kom till jorden för att göra i stället för att tyngas ner av en känsla att inte höra till.

 

Jag har naturligtvis gjort många, många sessioner efter denna, men de har handlat om andra frågor! Aldrig någonsin har känslan att inte vara välkommen dykt upp igen. Det som händer är att andra delar av oss själva kommer till ytan och också vill bli helade, och det är därför det är en så kraftfull process att göra flera sessioner under ett par månaders tid.

 

Att få hjälp att bli medveten om själsliga kontrakt som omedvetet påverkar våra liv är en av anledningarna till att gå till en shaman. VI lever inte bara i denna rumstid – vi är påverkade av alla våra livstider och våra medvetna och omedvetna val. Vi föds också in i mönster och med gamla kontrakt som våra förfäder inte kunnat hela. Livets väv består av komplexa trådar och shamanen är den som kan hjälpa dig att se och nysta upp knutarna.

 

Healing innebär att komma ner i djup avslappning som sänker blodtryck och puls. Avslappning i sig stärker immunförsvarets självläkning men framför allt kan vi idag förklara vad shamaner i alla tider vetat – i avslappnat meditativt tillstånd förändras hjärnans aktivitet till det vi kallar för thetavågor. Idag är det bevisat att det är ett tillstånd där trauman kan lösas upp och där symtom på posttraumatisk stress förbättrats med behandlingar som försätter oss i djup avslappning. Att lösa upp trauman är vad shamaner kallar att hämta tillbaka sin själ.

 

En shamansk healer agerar ombud för Moder Jord och kan hjälpa dig att se det du till idag varit omedveten om – att se din del i ett drama eller konflikt, eller fånga upp den del av dig som du håller tillbaka pga skuld, skam eller rädsla.

 

Shamansk healing kan förändra resten av ditt liv och skapa en ny grund för generationer framåt!

 

Shamansk healing och Soul Retrieval fungerar lika bra vid fysiska möten som på distans. För egen del uppskattar jag allt mer att ta emot healing på distans. Jag kan då ligga kvar hemma i soffan efter behandlingen, vila i processen och skriva ner det som kommer till mig utan att behöva gå ut och möta världen – eller grannen – efter en omvälvande behandling. Möts vi på distans spelas samtalet in så du kan lyssna igen vad du själv säger om dig själv, till dig själv…

 

För dig som vill träffas, åtminstone en första gång, finns jag på Varvsgatan i Skellefteå måndagar och vissa fredagar. Vill du veta mer är du välkommen att boka ett kostnadsfritt samtal här. Alla tidsbokningar görs via Boka Direkt.

 

Varmt välkommen!