När jag informerar och föreläser om utbildningen Skönhetens Väg och resan runt Medicinhjulet är det lättast att beskriva de första riktningarna, Söder och Väster, som handlar om att släppa våra personliga historier.

När vi rör oss vidare till Norr går vi in i mystiken dit intellektet inte längre kan hänga med. Riktningen därefter handlar om att ”flyga med Örnen”. Jag känner mig vägledd att dela mer  om vad det innebär att flyga med Örnen, för det är så stort!

Örnen har i alla tider och alla kulturer betraktats som en symbol för makt. Den form av makt som Östers visdom omfattar, är makten över vårt eget liv och vår fria vilja. Makten att välja att ställa sin egen kraft till förfogande för det högsta bästa för allt levande är vad vad vi kallar att flyga med Örnen!

Östers visdom bygger på tanken att vi skapar verkligheten med våra tankar och medvetna val. Genom att göra sig av med begränsande tankemönster kan vi länka oss med det gudomliga, den livskraft och det högsta medvetande som vi alla är en del av. När vi ställer vår personliga kraft till förfogande för livet självt så kan allt bli möjligt.

Dessa kunskaper har funnits i alla tider, i alla kulturer. Och i alla tider har människor fått ge sitt liv för att de haft dessa insikter.

I nutid är det självklart för elitidrottare att använda mental träning för att uppnå de bästa resultaten. Samma mentala träning används inom näringslivet för att pusha medarbetare att göra sitt yttersta för att maximera företagets vinster. Utanför dessa arenor kallas det gärna ovetenskaplig mumbo-jumbo.

Mental träning innebär att i sina tankar skapa en bild av en verklighet som ännu inte finns – ett idrottsrekord, en hög vinst, fred i ett land eller egen sinnesfrid  – och med hjälp av energin och kraften i att hålla den visionen i sitt medvetande kunna göra den till en verklig manifestation.

Verkligheten är ytterst en projektion av vårt medvetande, och den sanningen kan användas både till att slå ett världsrekord i idrott, skapa fred och att hitta sinnesfrid. Om vi drar den sanningen till ytterligare konsekvenser så förstår vi varför de som är intresserade av världslig makt inte vill att denna sanning ska komma ut till allmän kännedom.

Insikten att verkligheten går att skapa och styra världen inifrån vårt medvetande ger alla människor makt och möjlighet att styra sitt eget liv, sin egen verklighet, och människor som vet om att de har makt och möjlighet att välja själva blir svåra för andra att kontrollera.

Människor har i alla tider blivit mördade för att de påstods stå i direktförbindelse med en av människor okontrollerbar kraft, som i vår del av världen kallades djävulen. Här i Norden brändes samernas trummor för att det betraktades som hädelse att ta emot direkta uppenbarelser. All kontakt skulle gå via prästerna.

I Sverige i nutid har vi föreningen Vetenskap och Folkbildning som varje år delar ut priset ”Årets förvillare” till de som förespråkar alternativ medicin, samtidigt som föreningens drivande medlemmar själva sitter i styrelser för de största läkemedelsbolagen i Sverige.

Varför Örnens visdom är så hotfull förstår vi när vi drar sanningen till sin yttersta spets. Alla människor är del av samma livskraft och samma högsta medvetande. Alla har samma förutsättningar för att skapa sin egen verklighet och därmed har alla samma möjligheter att förändra den. Ingen annan har den yttersta makten över mitt liv än jag själv. Jag kan bli påverkad utifrån, till och med fängslad eller dödad. Men ingen annan människa kan ta denna kraft och insikt från den som fullt ut förstått vidden av den.

Nelson Mandela förstod och praktiserade denna kraft. Han höll visionen under alla år i fängelse. Gandhi förstod den och använde den för att göra ”Mother India” fritt från engelsmännen. De bidrog till att förändra miljontals människors öden genom att hålla en vision om en framtid som ännu inte fanns, tills den var möjlig att manifestera.

När flertalet människor fullt ut förstår vidden av Östers visdom så går det inte längre att styra andra människor genom att skrämma dem. Gandhis icke-våldsvision gjorde människor orädda. Då är det enda som kvarstår att härska med fysiskt våld och det säger sig självt att det är svårt för ett fåtal att kontrollera ett flertal, vilket engelsmännen i Indien fick erfara.

Rädsla och manipulation har alltid varit enklare medel för att härska. Därför har de som varit intresserade av makt för egen vinning i alla tider kämpat för att denna kunskap inte ska komma ut. Först genom att använda religionen, och i vår tid används gärna vetenskapen som slagträ.

Det är en spännande tid vi lever i, eftersom fler och fler idag inte endast förlitar sig på vetenskapen utan också gör sina val från sin egen magkänsla. Dessutom blir vi fler och fler som säger oss få vägledning av den egna intuitionen, en av andra människor icke kontrollerbar kraft. De som vill behålla kontrollen för egen makt och ekonomisk vinning får det allt svårare, eftersom det inte längre går att undanhålla människor kunskap.

När vi möter Örnens kraft på shamanens väg, utmanas vi att fullt ut släppa alla våra personliga begränsningar i våra föreställningar om vår egen förmåga och vad som är möjligt.

Detta är inledningen till kurshelgen som väcker Örnens kraft och Östers visdom inom oss. Om du vill veta mer om utbildningen Skönhetens väg – Medicinhjulet som börjar i november i Skellefteå kan du läsa mer här