I Inkaättlingarnas profetior sägs att vi nu lever i den tid då det är dags att vända världen rätt igen. Hos våra ursprungsbefolkningar finns kunskaperna om ett hållbart sätt att leva, i västerlandet finns resurser och kraften att manifestera förändringen och om vi börjar samarbeta kommer vi att lyckas.

Ett sätt som jag ser att detta är på väg att hända är genom västerlandets produktion av filmer som Sagan om ringen, Harry Potter, Avatar och Maleficent. Här finns berättelserna om att det är möjligt att vända världen rätt, och här förmedlas kunskaper som våra ursprungsbefolkningar förvaltat. Filmernas enorma budgetar och hårda marknadsföring har gjort att historierna nu finns i allas medvetande, även hos de som inte läst böckerna. Visserligen förpackat i sagoformat och utspelat på annan planet för att det inte ska bli för ”verkligt” men det är ett listigt sätt att lura egot. Här har änglarna samarbetat med oss människor och gjort ett kanonjobb. Lite paradoxalt med tanke på att det yttersta syftet med enorma filmproduktioner inte alls är att höja människors medvetandenivå utan att tjäna pengar. Återigen ett sätt att lura egot att samarbeta i det högres tjänst.

Våra guider är listigare än vi tror. De hittar sätt att samarbeta med alla människor som lämnar minsta öppning för det. Jag vet inget om Peter Jacksons eller James Camerons liv, men de har visat att de är människor med hög potential för att manifestera. När en sådan person går in med syftet att skapa den mest storslagna film som någonsin gjorts ser änglarna sin chans. Egot hos alla inblandade i filmbolagen kan sedan gnugga händerna av förtjusning när de räknar kassan, och därmed är alla nöjda.

Alla framgångsrika filmer som gjorts har blivit framgångsrika av samma skäl. De berör djupet av vår mänsklighet. Oavsett om de skildrar verkliga händelser som Titanic, eller sagor som Harry Potter har de en helande förmåga. Filmer använder bilder som är själens språk, och ger oss därmed en öppning till vårt inre. Filmens karaktär kan hjälpa oss att bearbeta såväl våra personliga som våra kollektiva mänskliga trauman. Tänk alla miljoner människor som gråtit till Titanic, till exempel. Tårar har en helande effekt och jag känner inget annat sätt att verkligen få ur sig känslor av sorg. När vårt vardagsmedvetande tror att vi gråter för att vi ser en sorglig film passar vårt högre jag på att skicka iväg vår egen sorg och smärta. Vilket kollektivt helande!

Eftersom vi lever i en värld av dualitet finns det naturligtvis motsatser till detta också. Filmer som Avatar och Maleficent är sällsynta och för att vara ärlig – det mesta som visas i media är skräp. Krafter som tjänar egot och skuggan använder samma metoder som ljusarbetarna – de samarbetar med människor som lämnar minsta öppning för det och resultatet kan beskådas på närmaste tv-kanal: våldscener som går rakt in i våra medvetanden, budskap om att världen är en farlig plats, manipulativ reklam som allt sammantaget väcker våra rädslor och känslor av att vara otillräckliga.

Men tack vare ljusarbetande guider och tack vare alla kloka och hårt arbetande människor som gått före oss finns djupt i våra medvetanden vetskapen att vi kan välja. Vi vet också vad vi ska välja och ju fler som vågar ta steget desto större sannolikhet att Den Enda Ringen – dvs vårt kollektiva egos samlade rädslor – kommer att återgå till varifrån det kom. Om det känns svårt, tänk på att de bara var nio som gav sig iväg för att föra ringen till Mordor. Om de lyckades, så kan vi också göra det.

Vad ska vi göra? Hur ska vi börja?

Börja med att stänga av TV-n och se en bra film ikväll i stället! TV-n har tagit eldens plats i våra hem. Det är där vi samlas. Att se en bra film kan ha samma effekt som att sitta framför en eld i ceremoni som våra förfäder gjorde. Vi går bortom intellektet när vi lever oss in i en film. Så välj med omsorg vad du via TV-skärmen släpper in i ditt medvetande…