Hem

Hösten 2018 startar utbildningen Medicinhjulet!

 

Medicinhjulet är utbildningen för dig som känner kallelsen att vandra den schamanska vägen. Schamanens väg innebär att minnas vem vi är och vad som är vår själs kallelse. Det är en utbildning för dig som

•känner att du bär intuitiv kunskap och helandeförmåga som du vill utveckla

 

•har en längtan att utveckla din förmåga att höra och lita på din inre vägledning

 

•längtar efter ett högre syfte med ditt liv och en djupare gemenskap med andra

 

•är trött på att vara begränsad av rädsla och vill leva i kärlek och tillit

 

•är redo att en gång för alla släppa taget om gamla historier och föreställningar om vem du förväntas vara, för att i stället svara på kallelsen från din själ!

 

•vill göra skillnad i världen för vår egen generation och våra barns framtid genom att leva med en högre medvetenhet

 

•Känner att samtalskontakt och kroppsterapier hittills inte har varit tillräckligt för att göra den transformation du önskar i ditt innersta väsen, din själ

 

•känner att du på djupet vill återknyta kontakten med Moder Jord och allt levande

 

•känner en dragning till schamanism och visdomstraditioner från världens ursprungsbefolkningar

 

 

Medicinhjulet är en utbildning i personlig utveckling som ger dig verktygen som gör det möjligt att leva fri från rädsla, att undvika begränsande tankemönster och göra våra drömmar till verklighet.

 

Medicinhjulet bygger på gamla kunskaper som våra ursprungsbefolkningar med kärlek, respekt och vördnad bevarat under hundratals år. Utbildningen handlar om att praktiskt tillämpa kunskaperna i vår moderna tid.

Jag upplever att jag ömsat mitt skinn; jag har förändrats, utvecklats som person och ser mera skönhet i naturen jämfört med tidigare. Förändringen är en inre förändring, som verkar stabiliserande och förankrande i Moder Jord. Den skandinaviska sommaren har jag alltid uppskattat, men har haft svårt för den mörka årstiden. Nu upplever jag att den till och med är vacker och uppskattar den på ett annat sätt än förr.

Respekten för allt levande har fått en ny dimension.

Jag känner en sådan innerlig glädje och tacksamhet över att ha fått delta i Medicinhjulet. Kunskaperna bär mig på ett annorlunda sätt i vardagen och ger en insikt om livets djupaste mening.

Lilian Ivars, Närpes, Finland

Mail: anna@alight.me

SMS: 070-2764771

Har F-skatt

ALIGHT i Skellefteå Anna Larsson

Varvsgatan 9, samma lokal som TCM i Skellefteå